Warunki prawne

Warunki prawne

Ta strona jest dostępna dla Ciebie pod warunkiem bezwarunkowej akceptacji warunków użytkowania oraz zastrzeżeń wymienionych w tym dokumencie. Poprzez wejście i korzystanie z tej strony, akceptujesz wszystkie informacje prawne bez wyjątków.

 

Ogólne

Strona została wykonana przez firmę Vanois sprl-s, zwaną dalej „Vanois” w imieniu firmy „DVC”, zwanej dalej jako „właściciel”, która odpowiada za zarządzanie tą stroną i jej zawartość. „DVC” mieści się w Belgii, przy ulicy 6 Korporaal Trésignies, B-1190, w Brukseli. Z właścicielem strony możesz skontaktować się przez zakładkę „Kontakt”.

Strona zawiera informacje o wszystkich warunkach usług świadczonych przez właściciela. Wszystkie informacje zawarte na tej stronie mają charakter ogólny. Nie dotyczą szczególnych lub osobistych sytuacji. Informujemy, że informacje i dokumenty prawne dostępne na tej stronie lub za jej pośrednictwem nie mogą być rozważane jako wierne odtworzenie wiążących tekstów prawnych. Tylko oficjalne teksty prawne opublikowane w piśmie „Moniteur Belge” (oficjalny belgijski dziennik ustaw) są autentyczne.

 

Korzystanie ze strony

Właściciel robi wszystko, co w jego mocy, aby informacje zawarte na stronie były kompletne, wyczerpujące i aktualne. Niezależnie od tych zabiegów, podane informacje mogą zawierać błędy. Jeśli informacje zamieszczone na tej stronie lub za jej pośrednictwem zawierają błędy, lub jeśli niektóre informacje są niedostępne na tej stronie lub za jej pośrednictwem, właściciel podejmie wszelkie niezbędne kroki, żeby naprawić tę sytuację. Jeśli znajdziesz błędy w informacjach podanych na stronie, skontaktuj się z właścicielem przez zakładkę Kontakt.

 

Modyfikacje

Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych warunków ogólnych, dokumentów zawartych na stronie oraz opisów w tych dokumentach w dowolnym momencie.

 

Linki do innych stron

Wszelkie łącza do innych stron są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Jeśli użyjesz tych linków, opuścisz tę stronę. Strony zewnętrzne zostały sprawdzone przez właściciela strony, ale właściciel strony nie ma nad nimi żadnej kontroli. Z tego względu właściciel strony nie będzie ponosić odpowiedzialności za te strony, zawarte na nich informacje, oprogramowanie i produkty oraz dokumentację, i za rezultaty wykorzystania tych stron. Jeśli decydujesz się na użycie linków do stron zewnętrznych, robisz to na własną wyłączną odpowiedzialność.

 

Obowiązujące prawo i uprawniony sąd

Wszystkie spory związane z wykorzystaniem tych stron lub powstałe w rezultacie ich wykorzystania podlegają wyłącznie prawu belgijskiemu. Tylko sądy w okręgu sądowym właściciela mają wyłączną jurysdykcję w zakresie rozstrzygania wszelkich tego typu sporów. Użycie tej strony nie jest dozwolone w krajach, w których nie mają zastosowania wszystkie te warunki, włącznie z tym paragrafem.

 

Klauzula wyłączająca

Nie podejmuj żadnych ważnych decyzji na podstawie informacji zamieszczonych na tej stronie! Poproś osobę z odpowiednimi kompetencjami o profesjonalną poradę dotyczącą Twojej sytuacji. Ani właściciel, ani Vanois nie będą w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za roszczenia umowne i deliktowe za jakiekolwiek inne, bezpośrednie lub pośrednie szkody, lub wypadki (włącznie z utraconymi zarobkami, straconymi oszczędnościami lub możliwościami biznesowymi, stratami danych, szkodami produkcyjnymi, brakiem aktywności lub kosztami personalnymi). Użytkownik korzysta z tej strony na swoje własne ryzyko. Niektóre kraje lub upoważnione sądy nie zezwalają na wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za pośrednie lub niebezpośrednie szkody lub podobne, więc to ograniczenie może nie mieć zastosowania do Ciebie.

 

Obserwacje

Jeśli masz jakiekolwiek komentarze lub pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami przez stronę Kontakt. Jeśli nie możesz w pełni lub częściowo zaakceptować warunków użytkowania tej strony, nie korzystaj z tej strony.

 

Regulamin

Załóż darmowe konto

Le popup